XPE Puzzle Mat

  • XPE Puzzle Mat

    XPE Puzzle Mat

    Zəhərli olmayan və ekoloji cəhətdən təmiz: XPE Puzzle Mat körpə üçün təhlükəsiz, ekoloji cəhətdən təmiz və zəhərsiz material olan XPE köpükdən hazırlanmışdır.